?>

Prawa i obowiązki wynikające z karty stałego pobytu

Zdjęcia z drona mogą pozwolić na pokazanie niedostępnej dotychczas perspektywy.

Karta stałego pobytu to wymarzony dokument dla wielu cudzoziemców przebywających w Polsce. Uprawnia on do bezterminowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej oraz otwiera furtkę do wielu praw i przywilejów. Jednak czy na pewno jest tylko różowo? Sprawdźmy jakie obowiązki również niesie za sobą to upragnione zezwolenie.

Karta stałego pobytu to wymarzony dokument dla wielu cudzoziemców przebywających w Polsce. Uprawnia on do bezterminowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej oraz otwiera furtkę do wielu praw i przywilejów. Jednak czy na pewno jest tylko różowo? Sprawdźmy jakie obowiązki również niesie za sobą to upragnione zezwolenie.

Prawa i przywileje posiadaczy karty stałego pobytu

Cudzoziemcy z kartą stałego pobytu mogą cieszyć się z:

 • dostępu do rynku pracy – legalne zatrudnienie na takich samych zasadach jak obywatele polscy
 • ubezpieczeń społecznych – prawo do świadczeń ZUS w razie choroby, macierzyństwa itp.
 • opieki zdrowotnej – korzystanie z usług publicznej służby zdrowia
 • edukacji – podjęcie nauki w publicznych szkołach wszystkich szczebli
 • zwrotu podatku akcyzowego – odzyskanie części pieniędzy wydanych na paliwo
 • świadczeń socjalnych – dostęp do zasiłków i pomocy społecznej
 • osiedlenia się w Polsce – brak konieczności przedłużania pobytu co kilka lat

Brzmi nieźle, prawda? Ale jak to zwykle bywa, za przywileje trzeba też coś zapłacić.

Obowiązki posiadacza karty stałego pobytu

W zamian za powyższe profity, od cudzoziemców z kartą stałą wymaga się:

 • zgłaszania miejsca pobytu – konieczność informowania urzędów o aktualnym adresie zamieszkania
 • raportowania zmian stanu cywilnego – np. po zmianie nazwiska czy zawarciu małżeństwa
 • wymiany karty co 10 lat – obowiązek ubiegania się o nowy dokument po upływie ważności
 • opuszczenia Polski – w razie cofnięcia zezwolenia na pobyt stały

Jak widać, karta stała to nie tylko same przywileje. Warto zapoznać się ze wszystkimi konsekwencjami zanim przystąpi się do ubiegania się o kartę stałego pobytu.

Podsumowując, karta stałego pobytu to coś w rodzaju złotego biletu dla wielu imigrantów. Uprawnia do osiedlenia się w Polsce i daje dostęp do wielu usług publicznych. Jednak pamiętać należy, że za te przywileje trzeba też ponieść pewne obowiązki związane choćby z raportowaniem organom swojego pobytu i zmian stanu osobistego.